Ἰράκ, εἴσοδος στὴν Τικρὶτ

Οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις εἰσέβαλαν τελικὰ στὸ Τικρὶτ καὶ οἱ μάχες διεξάγονται τώρα γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ κέντρου τῆς πόλεως∙ οἱ Τζιχαντιστὲς δείχνουν ὅτι ἀδυνατοῦν νὰ κρατήσουν τὴν γενέτειρα τοῦ Σαντὰμ Χουσεΐν, παρὰ τὴν συστηματικὴ ὑπονόμευσή της μὲ ἐκρηκτικὰ σὲ ὅλους τοὺς δρόμους. Ὁ κυβερνητικὸς στρατὸς ἀναδιοργανώνεται καὶ καθίσταται σταδιακὰ ἀξιόμαχος, ἐνῶ σημαντικὴ θεβρεῖται ἡ συμβολὴ τῶν Ἱρανῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν∙ ἡ Τεχεράνη, μὲ τὶς εὐλογίες καὶ τῆς Οὐάσιγκτον, μετατρέπεται στὴν ὑπερδύναμη τῆς περιοχῆς, μὲ ἔντονες τὶς ἀντιδράσεις τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, διότι ἀναφαίνεται ὁ ἀνταγωνιστής της. Ἡ ἰσορροπία δυνάμεων ἄλλαξε στὴν Μέση Ἀνατολή, μὲ τοὺς Ἰσλαμιστὲς καὶ τὴν μετατροπή τους σὲ κράτος, στὸ Ἰράκ, στὴν Συρία καὶ στὴν Λιβύη∙ ἡ ἀντιμετώπισή τους μόνο μὲ ἄλλους Μουσουλμάνους εἶναι δυνατή.