Ἔναρξη ἐλέγχου τῆς τρόϊκας

Ὁ ἔλεγχος τῆς τρόϊκας ἄρχισε στὴν Ἀθήνα καὶ στὶς Βρυξέλλες, ὅπως καὶ παλαιά, ἔστω κι ἂν ἡ διαπλοκὴ τὸν συγκαλύπτει∙ ἡ κυβέρνηση δὲν δίδει στοιχεῖα γιὰ τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα, ἀλλὰ ὁμολογεῖ ὅτι εἶναι μικρότερο ἀπὸ ὅσο λένε… Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐλέγχου προβλέπεται γίνεται σύντομα, διότι λήγουν τὰ ὁμόλογα καὶ ἔχει ἀνάγκη τῆς δόσεως ἡ χώρα∙ ἤδη ὅμως ἑτοιμάζει τροπολογία γιὰ τὴν δέσμευση τῶν ἀποθεμάτων τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων, γιὰ τὴν ἐξόφληση ὁμολόγων, ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἄρχισαν οἱ ἀντιδράσεις τῶν κλάδων, ὅπως τῶν δικηγόρων, ποὺ ἀρνοῦνται τὴν μεταφορὰ τῶν πόρων τους. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδίστακτοι καὶ σκέπτονται νὰ ἀφήσουν ἀπλήρωτους τοὺς συνταξιούχους, ἀρκεῖ νὰ παραμείνουν στὴν ἐξουσία πάσῃ θυσίᾳ∙ στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς κυκλοφοροῦν πολλά, μὲ τοὺς ὑπουργοὺς ἀποφεύγειν συστηματικὰ τοὺς βουλευτές, διότι γνωρίζουν ὅτι θὰ ἀκολουθήσει σωρεία παραπόνων καὶ διαμαρτυριῶν, ἐνῶ καὶ στὴν Κουμουνδούρου γίνονται πολὺ χειρότερα πράγματα.