Χρήματα μὲ τὸ σταγονόμετρο

Ἡ οἰκονομικὴ βοήθεια πρὸς τὴν Ἑλλάδα παρέχεται πλέον μὲ τὸ σταγονόμετρο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ὡς ἀπάντηση στὴν στάση τῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ὑπουργῶν της∙ ὁ Κουρεμένος δύο μῆνες σχεδὸν κι ἀκόμη δὲν ἔχει παρουσιάσει μία πρόταση μὲ στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ συνέχεια μὲ θεωρίες καὶ μεγάλες ἰδέες μιλάει, οἱ ὁποῖες καὶ δὲν ἀνταποκρίνονται στὰ δεδομένα τῆς οἰκονομίας μας καὶ περισσότερο στὰ δημοσιονομικά. Τὸ τελευταῖο δίμηνο δὲν ἔχουν ὑποβάλει τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα στὴν Ἐπιτροπή, παρ’ ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένοι ἀπ’ τοὺς κοινοτικοὺς κανονισμούς, κι ὅλο λένε, «θὰ τὰ στείλουμε»∙ ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, ἔχει ἐκτιναχθεῖ τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα καὶ δὲν θέλουν ὁμολογῆσαι αὐτό, διότι θὰ γίνουν οἱ διαπραγματεύσεις μὲ αὐτοὺς τοὺς ἀριθμούς. Τὸ ψέμμα ἐνοχλεῖ πάρα πολύ, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν τὴν πραγματικότητα, μέσα ἀπὸ ἄλλες πηγές, ἔστω κι ἂν δὲν παρουσιάζουν τὰ στοιχεῖα διπλωματικὰ φερόμενοι.