Οὐκρανία, 17,5 δις ἀπὸ ΔΝΤ

Τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἐνέκρινε τὴν παροχὴ βοηθείας 17,5 δις δολλαρίων στὴν Οὐκρανία, γιὰ τὴν ἀνόρθωση καὶ ἐκσυγχρονισμὸ τῆς οἰκονομίας της∙ ἀπὸ αὐτά, τὰ πέντε ἐκταμιεύονται ἀμέσως, διότι οἱ ἀνάγκες εἶναι ἐπείγουσες καὶ τὸ κράτος χωρὶς καθόλου ἔσοδα, ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα θὰ δοθοῦν μέσα στὴν ἑπόμενη τετραετία. Πάντως στὸ Κίεβο οἱ παρατηρητὲς δὲν εἶναι καθόλου αἰσιόδοξοι γιὰ τὴν πολιτικὴ κατάσταση καὶ περισσότερο γιὰ τὴν οἰκονομική∙ τίποτε δὲν δουλεύει στὴν χώρα, κυρίως μετὰ τὴν ἧττα στὸ Ντομπάς. Ὁ δεξιὸς τομέας ἐλέγχει τὴν ἐξουσία καὶ τὶς διαδηλώσεις στοὺς δρόμους, μὲ τὶς ὁποῖες ἀσκεῖ πίεση πρὸς τὴν κυβέρνηση∙ ἀπέναντι του ὁ Πέτρος Περοσσένκο ἀποδείχθηκε ἐντελῶς ἀνίσχυρος, ἐνῶ οἱ παρακρατικὲς ὁμάδες ἐκφοβίζουν προκλητικὰ τοὺς ἀντιπάλους τους σὲ κάθε εὐκαιρία.