Κυκλώνας Νοτίου Εἰρηνικοῦ

Ὁ τρομερὸς κυκλώνας Πὰμ ἰσοπέδωσε κυριολεκτικὰ τὰ νησιὰ Βανουάτου τοῦ Νοτίου Εἰρηνικοῦ, ἀνατολικὰ τῆς Αὐστραλίας∙ οἱ ἄνεμοι ἔπνεαν μὲ ταχύτητα 270 χιλιομέτρων τὴν ὥρα καὶ δὲν ἄφησαν τίποτα ὄρθιο στὸ πέρασμά τους, ἐνῶ ἀκολουθοῦσαν καταρρακτώδεις βροχές. Τὰ 65 νησιὰ Βανουάτου εἶναι κοραλλειογενῆ καὶ πολὺ χαμηλὰ σὲ ὕψος, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ τεράστια κύματα νὰ σκεπάσουν πολλὰ ἀπὸ αὐτά∙ οἱ 265000 κάτοικοι κατέφυγαν ὅπου μποροῦσαν γιὰ νὰ σωθοῦν, ἐνῶ ἀκόμη καὶ δὲν ἔχει γίνει καταγραφὴ τῶν ἐξαφανισθέντων. Πρόκειται γιὰ πολὺ σπάνια περίπτωση, διότι δὲν συμβαίουν κυκλῶνες στὸν Νότιο Εἰρηνικὸ καὶ γι’ αὐτὸ πῆρε τὴν ὀνομασία του∙ ἀποτέλεσμα τῆς διαταραχῆς τοῦ κλίματος εἶναι, ὁπότε ἀναμένονται μᾶλλον καὶ ἄλλοι χειρότεροι κυκλῶνες.