Ὁμολογία ὑπονομεύσεώς του

Σὲ προκλητικὴ ὁμολογία ὑπονομεύσεώς του ἀπ’ τὸ κόμμα του προέβη ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὴν δήλωσή του, ὅτι κανεὶς δὲν θὰ τὸν χωρίσει ἀπ’ τὸν ὑπουργό του Οἰκονομικῶν∙ φυσικὰ δὲν ἐννοοῦσε τὰ γραφόμενα στὸν ξένο τύπο, διότι ἀλοίμονό μας ἂν τὰ πιστεύει αὐτά… Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κόμματός του ἀπευθύνθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ στὶς ἐπιθέσεις πολλῶν ὑπουργῶν κατὰ τοῦ Κουρεμένου, ὅταν ἀμφισβητοῦν καὶ τὸν ρόλο του στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, ὅπως κάνει ὀ ἀρχηγὸς τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας∙ ἄλλωστε ἐπιβεβαίωση τῆς στηρίξεώς του πρὸς τὸν ὑπουργό του ἦταν καὶ ἡ μετάβασή τους γιὰ καφὲ προχθὲς τὸ μεσημέρι. Φαίνεται ὅτι δὲν ἐλέγχει πλέον τὴν κατάσταση καὶ ἐπιχειρεῖ κινήσεις φθηνοῦ ἐντυπωσιασμοῦ.