Πρωθυπουργὸς γιὰ ρευστότητα

Τὴν διαβεβαίωσή του ὅτι ὑπάρχει ἐπαρκὴς ρευστότης στὴν ἀγορὰ καὶ ὅτι θὰ πληρωθοῦν οἱ συντάξεις ἔδωσε ὁ πρωθυπουργός, σὲ ἀπάντηση τῆς ἀγωνίας τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τῶν συνταξιούχων∙ δηλαδή, διαπίστωσε ὅτι οἱ διαβεβαιώσεις τῶν ἁρμοδίων ὑπουργῶν δὲν καθησυχάζουν τὸν κόσμο καὶ προσέθεσε τὴν δική του ὑπόσχεση. Ὅλοι πιὰ κατάλαβαν ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι χειρότερο ἀπὸ ὅσο πίστευαν∙ γιὰ τὴν ρευστότητα δὲν τὸ ἀμφισβητεῖ κανείς, διότι ἀπέδειξε ὁ Ναπολεοντίσκος ὅτι δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν ἀγορά. Γιὰ τὶς συντάξεις ὅλοι πίστεψαν, ὅτι ὁπωσδήποτε θὰ πληρωθοῦν ἔναντι∙ γιὰ νὰ τὸ λέει ὁ πρωθυπουργός, ἔτσι εἶναι∙ ὅσο τήρησε τὶς προεκλογικές του ὑποσχέσεις, θὰ τηρήσει καὶ αὐτή. Κι ἔρχονται πολὺ χειρότερα…