Συρία, Ἰράκ, πρόταξη Σιιτῶν

Στὴν ἀνάδειξη τῶν Σιιτῶν, ὡς τῶν μόνων δυνάμεων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν Ἰσλαμιστῶν, καταλήγουν οἱ Δυτικοί∙ τὸ Ἰρὰν καὶ τὸ φιλικό του συριακὸ καθεστὼς ἀπεδείχθησαν ὅτι διαθέτουν τὸν ἀξόμαχο στρατὸ γιὰ τὴν συντριβὴ τοῦ χαλιφάτου. Ἤδη στὸ Ἰρὰκ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις βρίσκονται μέσα στὸ Τικρίτ, ἔστω καὶ μὲ προσωρινὴ ἀνακοπὴ τῆς πορείας τους, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον ἄρχισε ἐπαφὲς μὲ τὸν Μπασὰρ Ἄσσαντ γιὰ συνεργασία κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐμμέσως ἀποδέχεται καὶ τὴν Χεζμπολλάχ τοῦ Λιβάνου, πιστὴ σύμμαχο τῆς Δαμασκοῦ. Ἔχει ἀνατραπεῖ ἄρδην ἡ ἰσορροπία στὴν Μέση Ἀνατολή∙ οἱ παλιοὶ ἐχθροί, Ἰράν, Συρία, γίνονται σύμμαχοι, ἔστω καὶ ἐξ ἀνάγκης, ὁπότε ἀλλάζουν καὶ οἱ σχέσεις μὲ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ Ἰσραήλ∙ ἀδιανότητα πράγματα παλαιότερα συμβαίνουν, στὴν εὐαίσθητη περιοχή. Ἡ ἐπιβολὴ τῆς νέας πολιτικῆς εἶναι τὸ δυσκολώτερο πρόβλημα, διότι οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ἰσλαμιστῶν δὲν εἶναι εὐκαταφρόνητες.