Ἑορτασμὸς νίκης στὴ Μόσχα

Στὸν πανηγυρικὸ ἑορτασμὸ τῆς Μόσχας στὶς 9 Μαΐου, γιὰ τὰ ἑβδομῆντα χρόνια ἀπ’ τὴν ἐπέτειο τῆς νίκης στὸν Β’ Παγκόσμιο πόλεμο κατὰ τοῦ ναζισμοῦ, ἔχουν δηλώσει συμμετοχὴ οἱ ἡγέτες 26 κρατῶν, μὲ ἐκείνους τῶν ΒΡΙΚΣ πρώτους, ἀλλὰ καὶ τῆς Βορείου Κορέας∙ ἀπ’ τὴν Εὐρώπη συμμετέχουν, Τσεχία, Σλοβακία, Κύπρος καὶ Ἑλλάς, ἐνῶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ρωσία τὴν ἑπομένη. Ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἀρνήσεως τῶν Εὐρωπαίων, ἐνῶ τὸ Κρεμλίνο κατηγορεῖ τοὺς Δυτικούς, ὅτι ἐπιχειροῦν νὰ ξαναγράψουν τὴν ἱστορία τοῦ πολέμου, περιορίζοντας τὴν συνεισφορὰ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως σὲ αὐτόν∙ στὴν προσπάθειά τους οἱ Ρῶσοι συνεργάζονται στενὰ μὲ τοὺς Κινέζους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παρόμοια παράπονα κατὰ τῶν Ἰαπώνων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν. Νέα ἀναμέτρηση…