Ὁλοκληρωτικὴ ἡ ἀπομόνωση στὴν Εὐρωζώνη

Ἡ ἀπομόνωσή μας στὴν Εὐρωζώνη ἀποδεικνύεται ὁλοκληρωτική, ἐνῶ ὅλοι βλέπουν ὅτι περισσότερο ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν παραμονή μας στὴν Εὐρωζώνη οἱ Εὐρωπαῖοι, παρὰ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση∙ ἡ Ἀμερικανίδα ὑφυπουργὸς πάντως ἦταν ἰδιαίτερα αὐστηρὴ πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο, μὲ τὸν προκλητικὸ τρόπο της, ἔστω κι ἂν ἀπέφυγε ἡ διαπλοκὴ τὴν παρουσίαση τοῦ θέματος καὶ δὲν τὸ κατέγραψαν στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἑπόμενη μέρα εἶναι τὸ πρόβλημα, διότι μετὰ τὴν ἑξαμερῆ πρέπει νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας καὶ ἡ ὑποβολὴ τῆς ἐκθέσεώς της στοὺς δανειστὲς γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως καὶ τὴν συμμετοχή μας στὰ κοινοτικὰ κονδύλια∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ἀνέτοιμος γιὰ τολμηρὲς ἀποφάσεις, ἴσως ἐπειδὴ γνωρίζει πράγματα ποὺ ἐμεῖς ἀγνοοῦμε, στὸ κόμμα του καὶ περισσότερο στὴν σύντομη διακυβέρνηση.