Κυβέρνηση, κινήσεις πανικοῦ

Σὲ κινήσεις πανικοῦ καταφεύγει ἡ κυβέρνηση, μπροστὰ στὴν ἀδυναμία της ἐλέγχου τῶν ἐξελίξεων, καθὼς ἐξαντλήθηκαν τὰ χρονικὰ περιθώρια καὶ ὑποχρεώνεται στὴν λήψη ἀποφάσεων∙ στὴν ἑξαμερῆ στὶς Βρυξέλλες δὲν ἀναμένονται οὐσιαστικὲς ἀποφάσεις, καθὼς ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ προειδοποίησε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ἀπ’ τὴν τρόϊκα, ἐνῶ καὶ ὁ ἄλλοτε φιλικὸς τύπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπικρίνει πλέον αὐστηρὰ τὴν ἀνεντιμότητα στὴν συμπεριφορὰ τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἔλλειψη προγράμματος καὶ πολιτικῆς. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀγωνίζονται γιὰ ἀποφυγὴ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, μὲ κάθε τρόπο, καὶ τὸν Ναπολεοντίσκο σὰν νὰ τὴν ἐπιδιώκει, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις, γιὰ λόγους ἀσχετοσύνης καὶ δειλίας, ἀλλὰ καὶ φόβου λογοδοσίας ἀργότερα τῶν πράξεών του. Ἀλλὰ θὰ τὸ πιεῖ τὸ ποτῆρι ὥς τὸ τέλος, ἐνῶ ἡ χθεσινή του ἐμφάνιση στὴν Βουλὴ ἦταν μᾶλλον προσχεδιασμένη μὲ τὴν ὑστερικὴ, γιὰ πρόκληση πολιτικῶν ἀντεγκλήσεων, μὲ ὄργανο τὴν Χρυσῆ Αὐγή.