Παρεμβάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς

Οἱ παρεμβάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας καὶ τῶν συμφωνιῶν στὸ Γιούρογκρουπ, γίνονται πλέον αἰσθητὲς στὴν κυβέρνηση καὶ στὴν οἰκονομία∙ οἱ γραφειοκράτες τῶν Βρυξελλῶν εἰδοποίησαν τὴν κυβέρνηση ὅτι, οἱ δαπάνες τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση καὶ ἡ μείωση τῶν ἐσόδων ἐκείνου τῶν ἑκατὸ δόσεων, ἀποτελοῦν μονομερεῖς ἐνέργειες καὶ πρέπει νὰ σταματήσουν. Ἡ κυβέρνηση ἀπάντησε ὅτι συζητοῦνται στὴν Βουλή, ἀλλὰ ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει καὶ ἄλλα μέσα, τὴν διακοπὴ τῶν ἐκταμιεύσεων ἀπ’ τὰ προγράμματα ΕΣΠΑ καὶ τὶς ἄλλες χρηματοδοτήσεις∙ στὸ Μέγαρο Μαξίμου δὲν ἔχουν μελετήσει τοὺς κανονισμοὺς τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὸ τί σημαίνει δημοσιονομικὴ πειθαρχία, ἀλλιῶς δὲν θὰ προέβαιναν σὲ τέτοιες γελοιότητες. Ὅταν μάλιστα ἐνημερωθοῦν ἐπισήμως καὶ γιὰ τὴν χρησιμοποίηση τῶν ἀγροτικῶν ἐπιδοτήσεων γιὰ ἐξόφληση ὁμολόγων, θὰ ἀκολουθήσουν πρόστιμα∙ οὔτε πρόγραμμα εἶχαν οὔτε εἶχαν μελετήσει τὶς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις τῆς χώρας καὶ ἐπί δίμηνο περιφέρονται ἀσκόπως…