Κυρώσεις, ἁπάλυνση Εὐρώπης

Στὴν ἁπάλυνση τῶν θέσεών της, γιὰ τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, ὁδηγεῖται ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, καθὼς ἕξι χῶρες ἔχουν ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή τους στὴν ἐπιβολὴ νέων καὶ ζητοῦν τὴν ἐπανεκτίμηση τῶν ἐπιπτώσεων γιὰ τὶς ἰσχύουσες∙ Κύπρος, Ἑλλάς, Σλοβακία, Οὐγγαρία, Αὐστρία καὶ Ἰταλία, πρωτοστατοῦν, ἐνῶ Ἱσπανία καὶ Σλοβενία τὶς ὑποστηρίζουν. Ἀλλὰ καὶ Γερμανία καὶ Γαλλία δὲν ἐμφανίζονται πρόθυμες γιὰ διατήρηση τῶν παλαιῶν∙ διπλωματικοὶ κύκλοι ὑποστηρίζουν, ὅτι μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συμφωνίας τοῦ Μίσνκ, θὰ ἀνοίξει ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἄρση τους, διότι ἤδη τὸ Οὐκρανικὸ περνάει σὲ δεύτερη μοίρα, καθὼς ἡ Δύση ἔχει πρῶτο θέμα πλέον τὴν Λιβύη καὶ δεύτερο τὴν Μέση Ἀνατολή. Ἡ ἐπανεκλογὴ τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου στὸ Ἰσραὴλ δυσκολεύει τὰ πράγματα, διότι ἐνισχύονται οἱ σκληροπυρηνικοὶ στὴν Οὐάσιγκτον καὶ προβλέπεται ὅτι θὰ προβληθοῦν ἐμπόδια στὸν διάλογο μὲ τὸ Ἰρὰν καὶ τὴν Συρία. Δὲν κλείνουν τὰ παλιὰ προβλήματα…