Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Σαγκάη καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1.601 δολλάρια καὶ 128,5150 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1149, καὶ πετρέλαιο, 53,06. Οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ ΟΟΣΑ γιὰ ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη, στὸ 1,4% φέτος, 1,7% στὴν Γερμανία καὶ 1,1% στὴν Γαλλία, δὲν ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτὲς οἱ ὁποῖοι συνέχισαν τὴν ἐπιφυλακτική τους στάση∙ ὁ κύριος λόγος εἶναι ἡ ὄξυνση τῆς κρίσεως γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὶς δηλώσεις γιὰ δέσμευση καταθέσεων ἂν καὶ παρενέβη κατασταλτικὰ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, πρὸς ἀποφυγὴν τῶν ἀντεγκλήσεων γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ζήτημα. Ἡ κατάσταση εἶναι θολή, καθὼς πληθαίνουν οἱ ἀντιδράσεις τῶν Εὐρωπαίων, διότι δὲν βρίσκουν ἀνταπόκριση στὴν συνεργασία τους μὲ τὶς ἑλληνικὲς ἀρχές, ἐπειδὴ διαπιστώνουν ὅτι δὲν ὑποβάλλουν κανονικὰ τὰ στοιχεῖα στὸν ἔλεγχο τῆς τρόϊκας∙ δίδουμε ἀφορμὴ στὸ ΔΝΤ νὰ μᾶς χαρακτηρίζει τοὺς χειρότερους πελάτες του!