Γενικὴ ἔλλειψη ρευστότητος

Ἡ ἔλλειψη ρευστότητος εἶναι γενική, μετὰ τὶς αὐστηρὲς προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὴν συμμόρφωση τῆς κυβερνήσεως μὲ τὰ συμφωνηθέντα, ἐνῶ ἡ αἴσθηση τοῦ πολιτικοῦ κενοῦ εἶναι διάχυτη πλέον∙ ἡ ἐκροὴ καταθέσεων ἐπιταχύνεται, ἐπειδὴ ὅλοι φοβοῦνται πιστωτικὸ γεγονός, ἐνῶ οἱ ὑπουργοὶ σχεδιάζουν τὴν «δήμευση» τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ΔΕΚΟ, γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν ὁμολόγων, ἐπειδὴ διαπιστώνουν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ πάρουν ἐκεῖνα τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων. Ἤδη ὁ Ναπολεοντίσκος παρέκαμψε τὸν Κουρεμένο καὶ πῆγε μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο στὶς Βρυξέλλες, δείχνοντάς του τὴν πόρτα τῆς ἐξόδου ὡς ἀποδιοπομπαίου τράγου∙ ἀλλὰ δὲν φαίνεται ὅτι ἀρκεῖ αὐτό, διότι δὲν διαφαίνεται διέξοδος στὰ οἰκονομικά, χωρὶς τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως. Οἱ καθυστερήσεις μὲ τὴν τρόϊκα, ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι ἐσκεμμένες, διότι ἔχουν παραβιάσει τοὺς κοινοτικοὺς κανονισμοὺς καὶ τὴν ἑλληνικὴ νομοθεσία, μὲ τὴν χρησιμοποίηση κονδυλίων γιὰ ἀγροτικὲς ἐπιδοτήσεις καὶ ἄλλους σκοποὺς γιὰ τὰ ὁμόλογα. Εἰσαγγελεὺς ἀκολουθεῖ…