Εἰσαγγελεὺς γιὰ τὴν Νομικὴ

Τὶς εὐθύνες τῆς Ἀστυνομίας, γιὰ τὴν ἀπουσία ἐπιτηρήσεως καὶ προστασίας τῆς Νομικῆς Σχολῆς ἀπ’ τοὺς ἀντιεξουσιαστές, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατάληψή της καὶ τὴν πρόκληση τόσων καταστροφῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν βεβήλωση τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναγργύρων, καταγγέλλει ὁ Εἰσαγγελεὺς μὲ αὐστηρὴ δήλωσή του∙ οἱ ταραξίες ἀποχώρησαν σὰν κύριοι προχθὲς τὸ μεσημέρι, ἀνενόχλητοι, ἐνῶ ἡ Ἀστυνομία τοὺς παρακολουθοῦσε ἀπαθής. Κάποιοι λόγοι ὑπάρχουν καὶ δὲν κινήθηκε οὔτε στὶς καταστροφὲς στὸ Πολυτεχνεῖο∙ ὁ ὑπουργὸς δὲν ἀπάντησε στὸν Εἰσαγγελέα, ἀλλὰ ἄφησε ἐλεύθερους τοὺς μετανάστες στὴν Ὁμόνοια καὶ τὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης ξανάγινε περιοχὴ τρόμου καὶ ληστειῶν. Φαίνεται ὅτι ἡ κυβέρνηση ἐφαρμόζει πιστὰ μόνο τὶς προεκλογικὲς δεσμεύσεις της γιὰ διάλυση τῶν πόλεων.