Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως, λόγῳ τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος καὶ τῆς ἀβεβαιότητος στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ Λιβύη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στά, 1,0667 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στᾶ, 1287050 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν χρυσός, 1164, καὶ πετρέλαιο, 54,66. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μετὰ καὶ τὴν προχθεσινὴ δήλωση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Μπούντεστανγκ, ὅτι δὲν βλέπει λύση οὔτε στὴν ἑπταμερῆ οὔτε τὴν Δευτέρα στὸ Βερολίνο, κατὰ τὴν συνάντησή της μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό∙ πάντως ὅλοι τους σχολιάζουν εὐνοϊκὰ τὴν δήλωσή της, ὅτι, «ἐὰν ἀποτύχει τὸ εὐρώ, θὰ ἀποτύχει ἡ Εὐρώπη», συμπληρώνοντας, ὅτι πρόκειται γιὰ κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἕνα νόμισμα. «Εἶναι μαζὶ μὲ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς θεσμοὺς ἡ πιὸ ἰσχυρὴ ἔκφραση τῆς βουλήσεώς μας νὰ ἑνώσουμε εἰρηνικά τοὺς λαοὺς τῆς Εὑρώπης», ἀπὸ μιὰ ἤπειρο τοῦ πολέμου νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ Ἑνωμένη Εὐρώπη.