Θύμα, οἰκία πρωθυπουργοῦ

Ἡ ἐπίθεση τῶν ταραχοποιῶν στὴν οἰκία τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ ἡ κατακόσμησή της μὲ μπογιὲς θεωρεῖται ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς κύκλους ὡς σημαντικὸ γεγονός∙ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ συμβαίνει κάτι στὴν οἰκία πρωθυπουργοῦ, καὶ μάλιστα λιγώτερο ἀπὸ δύο μῆνες ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας καὶ μὲ γενικὴ τὴν ἀποδοχή του, ὅπως ἰσχυρίζεται ἡ διαπλοκή. Τίθενται ὅμως κάποια ἐρωτήματα, ἡ Ἀσφάλειά του τί ἔκανε; δὲν πῆρε μυρουδιὰ ἑξῆντα ἄτομα σὲ μικρὸ δρόμο τῆς Ἄνω Κυψέλης; Μόνοι τους κινήθηκαν οἱ ταραχοποιοὶ καὶ πῶς; ὅταν ξέρουμε ὅτι πάντα προσπαθοῦν ἔχειν κάποια μερίδα τῆς κοινῆς γνώμης μαζί τους καὶ μάλιστα ἐκείνη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ δηλαδή, διαπιστώνουν ὅτι ἔχασε τὴν ἀποδοχὴ τοῦ κόσμου του;