Ἀποκαλύψει διασυνδέσεων

Οἱ ἀποκαλύψεις τῶν διασυνδέσεων ὑπουργῶν μὲ διάφορα κοινωνικὰ στρώματα, γιὰ παραχωρήσεις μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας, ἄρχισαν∙ ἡ κυβέρνηση κάλυψε τὸν ἁρμόδιο ὑπουργό, ἐπειδὴ θεώρησε ἱκανοποιητικὲς τὶς ἐξηγήσεις του στὶς καταγγελίες, ὅτι τὸ δικηγορικό του γραφεῖο ἔχει ὑπογράψει συμφωνητικὰ μὲ τοὺς ἀπολυθέντες ἀπ’ τὸ δημόσιο, γιὰ 12% ἀμοιβή, ἂν ἐπαναπροσληφθοῦν. Ὁ ὑπουργὸς εἶπε ὅτι ἀποχώρησε ἀπ’ τὸ γραφεῖο, μόλις ἐξελέγη εὐρωβουλευτής∙ τὸ ἠθικὸ καὶ πολιτικὸ πρόβλημα ὅμως παραμένει καὶ δὲν εἶναι δεδομένο ὅτι δὲν ὑπάρχει καὶ δόλος. Ἡ κάλυψη τῆς κυβερνήσεως ὀφείλεται σὲ ἄλλο λόγο, ἂν ἀπολύσει αὐτὸν τὸν ὑπουργό, τότε πρέπει νὰ ἀκολουθήσουν καὶ ὅσοι ἔχουν λογαριασμοὺς στὸ ἐξωτερικὸ καὶ μάλιστα χωρὶς ἔχειν δηλώσει τὰ ποσὰ νομίμως.