Καθυστερήσεις προγραμμάτων

Οἱ καθυστερήσεις στὰ κοινοτικὰ προγράμματα εἶναι τόσο μεγάλες, ὥστε ἔχουν προκαλέσει τὴν ὀργὴ τῶν Εὐρωπαίων∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ζήτησε τὴν ἀξιοποίηση δύο δις εὐρὼ τῶν ΕΣΠΑ, τὰ ὁποῖα θὰ βοηθήσουν καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως καὶ ποὺ εἶναι ἕτοιμα γιὰ ἐκταμίευση, ἀλλἀ ἡ κυβέρνηση καταφεύγει στὴν προπαγάνδα. Τὸ συνολικὸ ποσὸ τῶν προγραμμάτων ἀνέρχεται σὲ 21 δις εὐρώ, ἀπ’ τὰ ὁποῖα γιὰ τὰ δώδεκα τουλάχιστον ἔχουν ὑποβληθεῖ προγράμματα ἀπ’ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση, ἀλλὰ ἡ σημερινὴ καθυστερεῖ τὴν ἔκδοση τῶν κανονιστικῶν διαταγμάτων τρεῖς μῆνες τώρα, καὶ πλέον γίνεται δύσκολη ἡ ἀπορρόφησή τους μέσα στὸ ἔτος. Φυσικὰ σὲ αὐτὰ δὲν περιλαμβάνονται οἱ πιστώσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ποὺ προϋποθέτουν τὴν ἀξιολόγηση καὶ παρέχονται ἤδη στοὺς ἄλλους ἑταίρους, οὔτε τὸ σχέδιο Γιοῦνκερ, ὕψους δεκαπέντε δις γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ «βρέχει λεφτὰ κι ἐμεῖς κρατᾶμε ὅμπρέλλα», εἶχε προειδοποιήσει ἐγκαίρως ὁ Ἀντώνη Σαμαρᾶς.