Ἐπίκαιρη ἡ ἐπέτειος τῆς παλιγγενεσίας

Ἡ ἐπέτειος τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 εἶναι φέτος ἐπίκαιρη ὅσο λίγες φορὲς στὰ διακόσια περίπου χρόνια τῆς ἐλευθέρας πατρίδος∙ ἡ ἐπαναδιολίσθηση στὴν ὕφεση καὶ ἡ μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ ἐπαίτη στὴν Εὐρωζώνη καὶ διεθνῶς δείχνουν ὅτι δὲν τιμοῦμε καὶ πολὺ τοὺς ἀγωνιστὲς προγόνους μας. Ὁπωσδήποτε μὲ τὴν ψῆφο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐξελέγη ἡ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ μὲ ρητὴ ἐντολὴ γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ὅλων καὶ τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὴν τρόϊκα καὶ τὰ μνημόνια∙ ἀπὸ αὐτὰ τίποτε δὲν ἔγινε, παρὰ μόνο ἐπὶ δίμηνο πανηγυρισμοὶ καὶ ἀπειλὲς στὸ ἐσωτερικὸ καὶ Εὐρώπη, ὅτι φέρει τὴν ἀριστερὴ ἐπανάσταση, ἀλλὰ ὁδήγησε στὴν ταπείνωση τὸν λαό, ἀντὶ γιὰ τὴν ἀνάτασή του. Ἡ ψῆφος ἐδόθη, μὲ τὴν ἐλαχίστη πλειοψηφία, ἀλλὰ καὶ ἀνακαλεῖται…