Διαλλακτικὸς στὴν Μέρκελ

Ὁ πρωθυπουργὸς ἐμφανίσθηκε διαλλακτικὸς καὶ συγκαταβατικὸς στὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, ἀλλὰ καὶ δεσμεύθηκε ὅτι θὰ προχωρήσει ὅλες τὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις καὶ τὴν ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας∙ ἡ καγκελάριος χαιρέτισε τὴν καλὴ διάθεσή του, ἀλλὰ καὶ ὑπογράμμισε τὴν σημασία τῆς ἑνότητος στὴν Εὐρωζώνη καὶ τῆς συλλογικότητος τῶν ἀποφάσεων. Ἀπέδωσε ἡ συνάντηση, ἂν καὶ φάνηκε ὅτι ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν τυπικὴ καὶ ὅτι ἀπουσίαζε ἡ ἐγκαρδιότης καὶ ἡ ζεστασιὰ ποὺ χαρακτήρισε ἐκείνη μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ πάντως ὁ πάγος ἔσπασε καὶ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ὁμολόγησε ὅτι ἔθεσε τὸ ζήτημα τοῦ κατοχικοῦ δανείου, ἀλλὰ μόνο μὲ τὴν ἠθική του πτυχὴ κι ὄχι τὴν ὑλική, ἐνῶ διέψευσε τὸν ὑπουργό του Δικαιοσύνης, ὅτι θὰ κατασχέσει γερμανικὲς περιουσίες στὴν Ἑλλάδα. Οἱ ἀποφάσεις θὰ ληφθοῦν στὸ Γιούρογκρουπ, ὅπως ὁμολόγησαν ἀμφότεροι, ἐνῶ δεσμεύθηκε ὁ πρωθυπουργὸς γιὰ ταχεία ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.