Στὴ Βουλή, μεγάλο ἐμπόδιο

Τὸ μεγάλο ἐμπόδιο γιὰ τὴν κυβέρνηση εἶναι ἡ ψήφιση στὴ Βουλὴ τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τῶν φορολογικῶν μέτρων∙ ἔχει γίνει πλέον καὶ αὐτὴ μνημονιακὴ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος μερκελιστής, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι ἔχουν πείσει καὶ τοὺς βουλευτές τους. Οἱ ἀντιδράσεις ἀπὸ κάθε πλευρὰ εἶναι ἀρνητικὲς μέχρι ἐκρηκτικές, ἂν συνδυασθοῦν καὶ μὲ τὰ σκάνδαλα καὶ τὴν παχυδερμία τῶν ἐκτιθεμένων ὑπουργῶν του∙ τὰ φορολογικὰ μέτρα προβλέπονται τρισχειρότερα ἀπὸ ὅσα διαπραγματευόταν ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ αὐτὸ τὸ ἀντιλαμβάνονται στὴν ἀγορὰ καὶ στοὺς ἐπιχειρηματικοὺς κύκλους. Οἱ συνταξιοῦχοι ὑφίστανται τὶς περικοπὲς καὶ τὴν αὔξηση τῆς φορολογίας καὶ οἱ κρατικοδίαιτοι -οἱ δύο τάξεις ποὺ ψήφισαν τὸν ΣΥΡΙΖΑ- βλέπουν τὴν ἐπιδείνωση τῶν οἰκονομικῶν τους, χωρὶς προοπτικἐς βελτιώσεως∙ αὐτοὶ πιέζουν περισσότερο τοὺς βουλευτὲς καὶ διαφοροποιοῦνται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, μὲ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις κατὰ τὶς ψηφοφορίες. Ἄλλωστε πολλοὶ δηλώνουν ἀντίθετοι προκαταβολικὰ τουλάχιστον.