Μέση Ἀνατολή, ἐπιδείνωση

Σὲ σοβαρὴ ἐπιδείνωση ὁδηγεῖται ἡ κατάσταση στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ οἱ μεγάλοι δὲν ἔχουν καταλήξει ἀκόμη σὲ συμφωνία γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της∙ στὴν Ὑεμένη οἱ Τζιχαντιστὲς προελαύνουν πρὸς τὸ Ἄντεν, ἐνῶ εἶναι χαμένος ὁ πρόεδρος καὶ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις εἶναι ἀνίσχυρες ἀπέναντί τους∙ οἱ Ἰσλαμιστὲς τῆς Λιβύης ἑτοιμάζουν νέες τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, σὰν αὐτὴ τῆς Τύνιδος, καθὼς ἐλέγχουν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς χώρας καὶ τὶς ἐξαγωγὲς πετρελαίου∙ στὸ Ἰρὰκ ἔχει ἀνακοπεῖ ἡ κατάληψη τοῦ Τικρίτ, ἐπειδὴ τὸ χαλιφάτο χρησιμοποιεῖ χημικὰ ὅπλα καὶ δὲν διαθέτουν κατάλληλη ἄμυνα οἱ ἐπιτιθέμενοι Ἰρανοὶ καὶ τὰ κυβερνητικὰ σώματα, καὶ μόνο στὴν Συρία σημειώνουν πρόοδο οἱ δυνάμεις τοῦ Μπασὰρ Ἀσσάντ. Στὸ Ἰσραὴλ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου δὲν ἐμφανίζεται πρόθυμος γιὰ συνεννόηση μὲ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση καὶ συνεχίζει τὴν σκληρὴ ἀντιπαράθεση, μετὰ τὴν ἐκλογική του νίκη∙ ἡ Οὐάσιγκτον τὸν κατηγορεῖ ὅτι κατασκόπευε τὶς ἀμερικανοϊρανικὲς συνομιλίες της.