Σύσταση Τραπέζης Ἀναπτύξεως

Στὴν Ἄλμα Ἄτα τοῦ Καζακστὰν συνέρχεται αὔριο ἡ ἱδρυτικὴ συνέλευση τῆς Ἀσιατικῆς Τραπέζης Ὑποδομῶν καὶ Ἀναπτύξεως (ΑΙΙΒ), μὲ τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Κεντρικῆς καὶ Ἀνατολικῆς Ἀσίας∙ ἡ τράπεζα, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς Κίνας, θὰ χρηματοδοτεῖ ἐθνικὰ καὶ ὑπερεθνικὰ ἔργα στὴν ἤπειρο, διευκολύντας ἔτσι τὴν ἀνάπτυξή της. Τριάντα ἀσιατικὲς χῶρες συμμετέχουν, ἀλλὰ καὶ οἱ μεγάλες ἀπ’ τὴν Εὐρώπη καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τῆς Οὐάσιγκτον∙ ἡ ἵδρυσή της θεωρεῖται ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἔμπρακτη ἀμφισβήτηση τῆς οἰκονομικῆς κοσμοκρατορίας τῆς Ἀμερικῆς. Ἄλλωστε ὡς κύριο νόμισμά της θὰ ἔχει τὸ ρεμίνμπι, μὲ τὴν παράκαμψη τοῦ δολλαρίου, καὶ αὐτὸ προσπαθοῦν ἀποτρέψαι οἱ Ἀμερικανοί∙ οἱ Ἀναδυόμενοι ὅμως ἀναζήτησαν ἄλλους δρόμους γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ ἀπαξίωσή του.