Ὁλοκλήρωση τῆς διεθνοῦς μας ἀπομονώσεως

Ἡ ἄρνηση τοῦ ἀμερκανικοῦ Κογκρέσσου, νὰ κυρώσει τὸν τυπικὸ χαιρετισμὸ γιὰ τὴν ἐθνική μας ἐπέτειο, δείχνει τὸν βαθμὸ τῆς διεθνοῦς μας ἀπομονώσεως∙ ὁ χαιρετισμὸς γίνεται χωρὶς συζήτηση ἐπὶ δύο αἰῶνες σχεδόν, ἀλλὰ οἱ ἀντιδράσεις προκλήθηκαν ἀπ’ τὶς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ μας Ἀμύνης, ὅτι θὰ στείλουν στὴν Εὐρώπη τοὺς μετανάστες μαζὶ μὲ τοὺς τρομοκράτες, ἂν καθυστερήσουν τὴν βοήθεια πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Τὸ Κογκρέσσο ζήτησε τὴν ἐπίσημη διάψευση τῆς δηλώσεως αὐτῆς σὲ ὑψηλότερο δυνατὸ βαθμό, δηλαδὴ ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ αὐτὴ ἀναμενόταν χθές∙ στὴν κυβέρνηση ἕνα ἐπίτευγμα τῆς ἀναγνωρίζεται, ἡ ἐγκατάλειψή της ἀπ’ τοὺς φίλους της καὶ περισσότερο τὰ ἀριστερὰ κόμματα. Ἐλάχιστοι πλέον ἐκφράζουν τὴν ἀλληλεγγύη τους πρὸς αὐτήν, ὅταν τὴν θεωροῦσαν ὡς πρῶτο βῆμα πανευρωπαϊκῆς ἐπαναστάσεως.