Καὶ μνημονιακὴ κυβέρνηση

Ἡ κυβέρνηση δὲν ὑποβάλλει τὴν συμφωνία παρατάσεως τῆς δανειακῆς συμβάσεως στὴν Βουλή, ἐπειδὴ ἀποδεικνύεται ὅτι ἔγινε μνημονιακή, καὶ μάλιστα χειρότερη ἀπ’ τὴν προηγούμενη∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔδωσε στὴν δημοσιότητα τὸ κείμενο καὶ ὑπογράμμισε τὶς διαφορὲς μὲ ἐκεῖνο τοῦ Δεκεμβρίου, ὅπως τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἕνδεκα δις εὐρὼ στὸ Ταμεῖο Χρηματοδοτικῆς Σταθερότητος. Τὰ στοιχεῖα εἶναι καταλυτικά, καὶ ἡ κυβέρνηση ἀπάντησε, ὅτι τὸ κείμενο βρίσκεται ἀνηρτημένο στὸ διαδίκτυο, ἀλλὰ τότε γιατὶ δὲν τὸ ὑποβάλλει στὸ Κοινοβούλιο; ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἔντονος μεταξὺ τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν καὶ πολλοὶ δηλώνουν ὅτι δὲν θὰ ψηφίσουν τὰ ὅποια μέτρα προβλέπονται στὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα. Ὁ φόβος εἶναι διάχυτος καὶ ἐνισχύεται ἀπ’ τὶς ἀντιδράσεις γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις χουντικῆς νοοτροπίας στὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο∙ ἡ κατακραυγὴ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται καὶ σὲ ἐπίπεδο τοπικῶν στελεχῶν, τὰ ὁποῖα δέχονται τὴν ἀγανάκτηση τοῦ κόσμου γιὰ προϊοῦσα πορεία πρὸς ὕφεση.