Ἀντιγραφὴ τῆς ἑπταετίας

Ἡ ἀντιγραφὴ τῆς ἑπταετίας συνεχίζεται σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς κυβερνήσεως∙ μετὰ τὴν πλήρη ὑποταγή της στὴν διαπλοκὴ, καὶ ὡς ἐπιφαινόμενο τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τοῦ τύπου, ἀκολούθησαν οἱ παραστάσεις τῆς δικτατορίας, μὲ δημοτικὴ μουσικὴ καὶ χοροὺς στὸ Σύνταγμα, μετὰ τὴν παρέλαση. Οἱ ἐκδηλώσεις ἦταν ἀκριβῶς οἱ ἴδιες, ἀλλὰ τοὺς ἔσωσε ἡ βροχὴ κι ἔτσι δὲν φάνηκε ἡ ἀποστροφὴ τοῦ κόσμου, μὲ τὴν ἐξαίρεση μερικῶν δεκάδων∙ ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν τὸ βράδυ. Εἶναι ὁ δεύτερος πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, μετὰ τὸν δικτάτορα, ποὺ ἐκφωνεῖ τὸν λόγο γιὰ τὴν ἐθνική μας ἐπέτειο∙ ὁ πρύτανις, ἡ Σύγκλητος, ἀπέδειξαν τὴν πλήρη δουλικότητά τους στὴν ὑπηρεσία τῆς αὐταρχικῆς ἐξουσίας.