Κρίσιμο τὸ Σαββατοκύριακο

Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι οἱ πιὸ κρίσιμες μέρες τοῦ διμήνου τῆς κυβερνήσεως, καθὼς πρέπει νὰ ὁλοκληρώσει τὴν ἀξιολόγηση μὲ τὴν τρόϊκα καὶ τὴν ἔγκρισή της τὴν ἄλλη ἑβδομάδα ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἦταν σαφής, «περίμενα λιγώτερες δυσκολίες» στὶς διαπραγματεύσεις, εἶπε, προσθέτοντας ὅτι, «ὁ χρόνος ἐξαντλεῖται». Τὰ περιθώρια γιὰ παιχνίδια, μὲ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀριστερὴ ἐπανάσταση στὴν Εὐρώπη, ξεχάσθηκαν, ἐνῶ καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος δίδει, «γῆν καὶ ὕδωρ», στοὺς Κινέζους, μὲ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν στὸν ΟΛΠ∙ ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ δημοσίου -ἀφοῦ καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ παρουσιάζει στοιχεῖα γιὰ τὴν δέσμευση τῶν καταθέσεων ὅλων τῶν ὀργανισμῶν, ἀποδεικνύοντας τὴν γελοιότητα τοῦ ἐκλεκτοῦ της κάποτε Ναπολεοντίσκου-, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς. Ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ Πάσχα, οἱ τουρίστες ἔρχονται καὶ ἡ ἀγορὰ στρεῖται παντελῶς ρευστοῦ.