Ὑεμένη, εἰσβολὴ Σαουδαράβων

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἄρχισε τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς τῶν Τζιχαντιστῶν τῆς Ὑεμένης, γιὰ νὰ ἀνακόψει τὴν πορεία τους, κι ἔτσι τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα ἀνακατέλαβαν τὸ ἀεροδόμιο τῆς πρωτεύουσας καὶ οἱ μάχες συνεχίζονται πολὺ σκληρές, ἐνῶ προβλέπεται εὐρύτερη ἐπέμβαση, σὲ ἀπάντηση πρὸς τὴν διείσδυση τοῦ Ἰρὰν στὴν χώρα∙ ἡ ἀναμέτρηση τῶν δύο ἀντιπάλων στὴν Ἀραβία προσλαμβάνει ἔτσι ἄλλες διαστάσεις. Οἱ Τζιχαντιστὲς ἐπιλέγουν τοὺς στόχους τους καὶ μεταφέρουν τὸν πόλεμο, ὅπου αἰσθάνονται ἰσχυροί∙ μετὰ τὸ Ἰράκ, τὴν Συρία καὶ τὴν Λιβύη, μαζὶ μὲ τὴν ὑποσαχάρια Ἀφρική, δημιουργοῦν νέο μέτωπο στὴν ἀραβικὴ χερσόνησο, μὲ ἀπειλὴ τὸ πλούσιο βασίλειο τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας. Οἱ μεγάλοι δὲν ἔχουν ἀκόμη συμφωνήσει γιὰ τὴν ἑνιαία πολιτικὴ ἀπέναντι στὸν ἰσλαμικὸ κίνδυνο∙ οἱ συνέπειες τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία βαρύνει βαρειὰ τὶς διεθνεῖς σχέσεις. Χωρὶς τὴν βοήθεια τῆς Ρωσίας εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀντιμετώπιση τῶν Ἰσλαμιστῶν σὲ ὁποιοδήποτε μέρος ἐμφανίζονται.