Πολλαπλὲς οἱ ἐνδοκομματικὲς ἀναμετρήσεις

Οἱ ἐσωκομματικὲς ἀναμετρήσεις προσλαμβάνουν εὐρύτερες διαστάσεις, καθὼς στὶς ἐνδοκυβερνητικὲς συγκρούσεις πρφοστίθενται οἱ προσπάθειες ὑπονομεύσεως τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπὸ ἐπώνυμα στελέχη της, μὲ πεῖρα στὴν δουλειὰ αὐτή∙ ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἀπειλεῖ προκλητικὰ τὴν κυβέρνηση μὲ ἀνατροπή, ἂν συμφωνήσει μὲ τὴν τρόϊκα, διότι διαθέτει, λέει, τριάντα βουλευτές, καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος σιωπᾶ. Τὸ παιχνίδι μᾶλλον θὰ κλιμακωθεῖ τὶς ἑπόμενες μέρες, διότι ἐξαντλοῦνται τὰ χρονικὰ περιθώρια καὶ οἱ ἀριστεροὶ βλέπουν ὅτι χάνει τὸ παιχνίδι ἡ κυβέρνηση, ὁπότε προτιμοῦν τὴν ἀντιμνημονιακὴ σημαία γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους∙ στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἡ κόρη ἀσχολεῖται ἀποκλειστικὰ μὲ πολεμικὴ κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, διότι γνωρίζει ὅτι, διαφορετικὰ χάνεται τὸ ὄνειρό της γιὰ κατάκτηση τῆς ἐξουσίας. Ἔτσι προσφέρει στὴν κυβέρνηση ὅση βοήθεια μπορεῖ. Δυστυχῶς ὅμως ἐλαχίστη.