Καταβύθιση τῆς οἰκονομίας

Ἡ καταβύθιση τῆς οἰκονομίας στὴν ὕφεση συνεχίζεται ἀκάθεκτη, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση σφυρίζει ἀδιάφορα καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὶς ἐσωτερικές της συγκρούσεις∙ ἔχει ἀρχίσει ἡ τουριστικὴ περίοδος, μὲ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Καθολικῶν, καὶ οἱ τουριστικὲς ἐπιχειρήσεις μὲ τρομερὲς δυσκολίες ἐξασφαλίζουν ρευστότητα, παρὰ τὴν διάθεση ἀρκετῶν κεφαλαίων στὶς τράπεζες, ἐπειδὴ τὰ χορηγοῦν αὐτὲς μὲ τὸ σταγονόμετρο, διότι δὲν διαθέτουν σχεδὸν καθόλου ρευστότητα, ὅλα τὰ κεφάλαια διαρρέουν στὸ ἐξωτερικό… Οἱ συνθῆκες εἶναι ἀκόμα χειρότερες στὶς ἄλλες περιοχές, ὅπου δὲν ἔχουν οἱ ἐπιχειρηματίες, ἔστω καὶ αὐτὴν τὴν ἄνεση τῶν τουριστικῶν ἑταιρειῶν∙ ἡ κατάσταση γίνεται ἀφόρητη μὲ τὴν πλήρη διακοπὴ περίπου πληρωμῶν ἐκ μέρους τοῦ δημοσίου, ὅπως καὶ ὅλων τῶν μεγάλων ἔργων∙ τὰ κεφάλαιά τους πήγανε ὅλα στὴν ἐξόφληση τῶν δανείων καὶ ὅ,τι ἀπόμεινε διατέθηκε γιὰ πληρωμὴ μισθῶν καὶ συντάξεων τοῦ μηνός. Ὅλοι διαπιστώνουν ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ πάει ἄλλο ἡ κατάσταση αὐτή.