Μιμητὴς δόξης Ἡροστράτου

Ὁ Γερμανὸς συγκυβερνήτης τοῦ μοιραίου ἀεροσκάφους ἦταν μιμητὴς τῆς δόξας τοῦ Ἡροστράτου καὶ παρέσυρε μαζί του στὸν θάνατο 149 ψυχές, ἂν δὲν κρύβεται καὶ τίποτε ἄλλο πίσω ἀπ’ τὴν κενοξοδία του∙ ὁ Ἡρόστρατος πυρπόλησε τὸν ναὸ τῆς θεᾶς Ἂρτέμιδος στὴν Ἔφεσο, ἕνα ἀπὸ τὰ ἑπτὰ θαύματα τοῦ ἀρχαίου κόσμου, τὸ 356 π.Χ. καὶ τὴν ἡμέρα τῆς γεννήσεως τοῦ Ἀλεξάνδρου, γιὰ νὰ μείνει γνωστὸς στὴν αἰωνιότητα∙ οἱ ἰωνικὲς πόλεις τὸν καταδίκασαν σὲ θάνατο καὶ σὲ αἰωνία λήθη, ἀλλὰ τὸ ὄνομά του ἔμεινε γιὰ τὴν ἀνόσια πράξη του. Ἔτσι καὶ Ἀνδρέας Λούμπτιζ, ἐξ αἰτίας τῶν ψυχικῶν του διαταραχῶν∙ εἶναι ἀπαραίτητα πρόσθετα μέτρα ἀσφαλείας πλέον σὲ ὅλες τὶς ἀεροπορικὲς πτήσεις.