Μνημονιακοὶ κακῆς μορφῆς

Σὲ μνημονιακοὺς τοῦ αἰσχίστου εἴδους ἐξελίσσονται στὴν κυβέρνηση, καθὼς ὑπέγραψαν καὶ τὴν πρώτη πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου, μετὰ τὴν ψήφιση μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν χρεῶν μὲ ἑκατὸ δόσεις∙ λεπτομέρειες τοῦ νομοσχεδίου περιλαμβάνει ἡ πράξη, ἀλλὰ δείχνει τὴν ἀσχετοσύνη τῶν ὑπουργῶν της καὶ τὴν προχειρότητα τῶν ἀποφάσεών τους. Δύο μῆνες ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία καὶ ἀκόμη δὲν μελέτησαν τοὺς φακέλους τους∙ ἦταν ἀπροετοίμαστοι καὶ ὄχι καὶ μόνο ἀνίδεοι καὶ προχειρολόγοι∙ ἔγιναν μνημονιακοὶ καὶ μερκελιστές, ἀλλὰ δὲν ἔχουν μάθει τὴν δουλειά τους. Ὁ λαὸς λέει, ὅτι, «δὲν ἐνδιαφέρει τὸ τὶ χρῶμα ἔχει ἡ γάτα, ἀρκεῖ νὰ κυνηγάει τὰ ποντικία»∙ αὐτοὶ οὔτε ἀπὸ ποντίκια ξέρουν.