Κοινὴ δύναμη μάχης Ἀράβων

Στὴν δημιουργία κοινῆς ἐπιλεκτικῆς δυνάμεως ἐπεμβάσεων, 40000 ἀνδρῶν, μὲ κάλυψη ἀεροπορική, ναυτικὴ καὶ μηχανοκινήτων, ἀποφάσισε ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῆς Ἀραβικῆς Λεγεῶνος στὸ Κάιρο∙ οἱ 22 ἡγέτες συμφώνησαν στὴν συγκρότησή της τὸ ταχύτερον δυνατόν, ἐνῶ στήριξαν πλήρως τὶς ἀεροπορικὲς ἐπιθἐσεις τῶν Σαουδαράβων κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν Χούτσι στὴν Ὑμένη. Ἡ ἀπόφαση σημαίνει πλήρη ρήξη Σουνιτῶν καὶ Σιιτῶν στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο, ἤτοι Ἀράβων καὶ Ἰρανῶν, ἀλλὰ ἀπομένει σοβαρὸ πρόβλημα ἡ κατάσταση στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία, ὅπου οἱ κυβερνήσεις ἐπιβιώνουν, χάρις στὴν ὑποστήριξη τῆς Τεχεράνης, ἀπέναντι στὸ σουνιτικὸ χαλιφάτο∙ πάντως ἡ προέλαση τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν Ὑεμένη ἀνεκόπη, τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν, χάρις στὴν συνέχιση τῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν, ἐνῶ οἱ δύο πλευρὲς ζήτησαν τὴν διαμεσολάβηση τῆς Μόσχας, χωρὶς νὰ γίνουν γνωστὲς περισσότερες λεπτομέρειες. Ἡ κατάσταση στὴν Μέση Ἀνατολὴ παραμένει ἐκρηκτική, μὲ τοὺς μεγάλους ἀδυνατεῖν τὴν ἐπεξεργασία κοινῆς πολιτικῆς τους θέσεως.