Κίνα, οἰκονομικὴ ἐπέκταση

Ἡ Κίνα ἐπισφράγισε τὴν οἰκονομική της ἐπέκταση στὴν Ἀσία, μὲ τὴν σύσταση τῶν Ἀσιατικῆς Τραπέζης Ὑποδομῶν καὶ Ἀναπτύξεως (ΑΙΙΒ) καὶ τὸ διεθνὲς οἰκονομικὸ φόρουμ ΒΑΟ στὴ Χαϊνάν∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ προδιέγραψε τοὺς δρόμους τῆς μετάξης πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ὑπόλοιπη Ἀσία καὶ προέβλεψε ὅτι οἱ οἰκονομικὲς συναλλαγὲς τῶν χωρῶν τους θὰ ἀνέλθουν σὲ δυόμισυ τρις δολλάρια στὴ δεκαετία. Ἤδη ἔχουν δηλώσει συμμετοχὴ στὴν ΑΙΙΒ ἑπτὰ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, παρὰ τὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις, καὶ 27 ἀσιατικές, ἀποβλέπουσαι στὴν συμμετοχή τους στὰ ἀναπτυξιακά της ἔργα∙ ἀκόμη καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ζήτησε συνεργασία μαζί της, παρὰ τὶς πληροφορίες ὅτι στὴν πράξη αὐτὴ θὰ ἀντικαταστήσει τὴν Διεθνῆ Τράπεζα. Κινέζοι καὶ Ρῶσοι διέψευσαν τὴν πληροφορία, ἀλλὰ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι τὴν θεωροῦν ὡς διπλωματικὴ κίνηση, διότι οἱ δύο χῶρες δὲν συγχωροῦν τὴν κωλυσιεργεία στὴν ἀναθεώρηση τοῦ ΔΝΤ ἐκ μέρους τῆς Οὐάσιγκτον.