Ἰράν, πλησίον συμφωνίας

Στὰ ὅρια τῆς συμφωνίας, γιὰ τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰράν, βρίσκονται οἱ συνομιλίες τῶν ἕξι μεγάλων καὶ τῆς περσικῆς κυβερνήσεως στὴν Λωζάννη τῆς Ἑλβετίας∙ οἱ διαφωνίες δὲν εἶναι μεγάλες καὶ ἑστιάζονται κυρίως μὲ τὴν ἀμερικανικὴ πλευρά, ἂν καὶ οἱ ἐξελίξεις στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἐπιτάσσουν τὴν προσέγγιση μὲ τὴν Τεχεράνη. Ἡ ἐξέγερση τῶν Σιιτῶν στὴν Ὑεμένη στηρίζεται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπ’ τὸ Ἰράν, ἐνῶ ἡ ἀνακοπὴ τῆς καταλήψεως τοῦ Τικρὶτ στὸ Ἰρὰκ δὲν ὀφείλεται μόνο στὴν σθεναρὴ ἀντίσταση τοῦ χαλιφάτου καὶ στὴν χρήση χημικῶν ὅπλων∙ πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ Ἐπαναστατικοὶ Φρουροὶ ἔχουν ἀνακόψει τὴν προέλασή τους, μέσα στὴν γενέτειρα τοῦ Σαντὰμ Χουσσεΐν, γιὰ ἄλλους λόγους. Ἡ συμφωνία γιὰ τὰ πυρηνικὰ πιστεύουν ὅτι θὰ λύσει τὰ χέρια τῆς ἰσλαμικῆς κυβερνήσεως.