Κυβέρνηση, πεδίο γενικευμένων συγκρούσεων

Σὲ πεδίο γενικευμένων συγκρούσεων μετατρέπαται ἡ κυβερνητικὴ παράταξη, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο σὲ ρόλο θεατοῦ∙ οἱ ὑπουργοὶ τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας παρεμποδίζουν κάθε κυβερνητικὴ πρωτοβουλία ἀντίθετη μὲ τὸ πρόγραμμά τους, ὅπως στὴν πώληση ΟΛΠ καὶ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις, στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, στὴν ἀποκατάσταση τῶν προνομίων τῶν συντεχνιῶν, ὅρα ΔΕΗ, στὴν ἀντιγερμανικὴ πολεμική, ἀλλὰ καὶ στὶς πρωτοβουλίες τοῦ ἀκροδεξιοῦ ἀρχιστρατήγου, ἐνῶ διαφορφοποιοῦνται πλήρως ἀπ’ τὶς ἐνέργειες τῆς ὑστερικῆς στὴν Βουλή. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπαναλαμβάνει τὴν προεκλογικὴ εἰκόνα ὅτι εἶναι μπουλοῦκι ἀσκέρι∙ αὐτὸ ὅμως μπορεῖ νὰ τοῦ ἔδωσε τὴν πλειοψηφία στὴν κάλπη, ἀλλὰ ὁδηγεῖ σὲ διάλυση τὴν κυβέρνηση. Τὸ χειρότερο εἶναι, ὅτι οἱ ἀριστεροί της δείχνουν ὅτι δὲν πιστεύουν στὴν μακροβιόότητα τοῦ κυβερνητικοῦ σχήματος, καὶ ἐνεργοῦν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν προσωπική τους ἐπιβίωσή.