Ὑστερική, πρόκληση θεμάτων

Στὴν πρόκληση προβλημάτων ἐκ τοῦ μὴ ὄντος καὶ στὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἐπιδίδεται ἡ ὑστερικὴ τῆς Βουλῆς, μὲ σκοπὸ τὴν «διάσωση» τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν βέβαιη κατατρόπωσή της∙ ἔτσι στὴν προχθεσινὴ συζήτηση σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν κομμάτων, ἔδωσε τὸν λόγο σὲ ὑπουργό, γιὰ νὰ ἀπαντήσει σὲ ἀναφορὰ τοῦ ὀνόματός του ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, καὶ προκάλεσε θύελλα ἀντιδράσεων καὶ τὴν ἀποχώρηση τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ὁ κανονισμὸς προβλέπει τὴν παρέμβαση τοῦ θιγομένου ὑπουργοῦ, ἀλλὰ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ κύκλου τῶν ἀρχηγῶν κι ὄχι κατὰ τὴν συνέχισή της∙ τὰ ἄλλα κόμματα στηλίτευσαν τἢν στάση της, πλὴν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τῶν κυβερνητικῶν ἑταίρων. Ἀποκαλύπτεται πλήρως ὁ λόγος ἐπιλογῆς της.