ΑΙΙΒ, παγκόσμια ἀποδοχὴ

Τὴν παγκόσμια ἀποδοχὴ ἔχει ἐξασφαλίσει ἡ Ἀσιατικὴ Τράπεζα Ὑποδομῶν καὶ Ἐπενδύσεων (ΑΙΙΒ), καθὼς χθὲς ζήτησαν τὴν συνεργασία τους μὲ αὐτὴν καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐγκαταλείποντας τὴν σκληρὴ ἀντίθεση ἀπέναντί της, μετὰ τὴν συνάντηση τοῦ ὑπουργοῦ τους Οἰκονομικῶν μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Κίνας∙ τὴν ἴδια στιγμὴ ἐκδήλωσαν ἐνδαφέρον συμμετοχῆς ἡ Ταϊβὰν καὶ ἡ Νορβηγία, λίγο πρὶν τὴν λήξη τῆς προθεσμίας χθὲς τὸ βράδυ. Ἀκόμη καὶ ἡ Διεθνὴς Τράπεζα προτείνει συνεργασία μαζί της, ἐνῶ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι εἶναι ἀνταγωνιστικὸς ὁ ρόλος τους τουλάχιστον στὴν Ἀσία. Τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων ἑστιάζεται στὴν συμμετοχὴ τῶν ἑταιρειῶν τους στὰ μεγάλα ἀναπτυξιακὰ ἔργα στὴν ἤπειρο, τὰ ὁποῖα θὰ βοηθήσουν τὴν οἰκονομική της ἄνοδο, ἀφοῦ διαθέτουν τὰ τεράστια συναλλαγματικὰ διαθέσιμα τῆς Κίνας γιὰ χρηματοδότησή τους∙ στὴν διεθνῆ σκηνὴ τὸ Πεκῖνο ἐπιβάλλεται ὡς ὁ κύριος παράγων, μὲ δευτερεύουσα τὴν θέση τῶν Ἀμερικανῶν, τουλάχιστον στὴν ἀσιατικὴ οἰκονομία.