Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία, πλὴν Σαγκάης, καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0748 δολλάρια καὶ στὰ 128,9556 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1179,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 54,96. Στὴν Σαγκάη παρατηρήθηκε ἄντληση κερδῶν, ἀπ’ τὴν προηγούμενη ἀνοδικὴ πορεία, διότι θεωρεῖται μεγάλη νίκη τῶν Κινέζων ἡ συνεργασία καὶ τῆς Ἀμερικῆς στὴν Ἀσιατικὴ Τράπεζα Ὑποδομῶν καὶ Ἐπενδύσεων καὶ ἀναγνώριση τοῦ οἰκονομικοῦ τους ρόλου τουλάχιστον στὴν Ἀσία∙ σὲ ἐνίσχυση αὐτῶν ὁ Κινέζος πρωθυπουργός, κατὰ τὴν χθεσινὴ συνάντησή του μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, ζήτησε τὴν ἄρση τῶν ἀντιρρήσεών τους στὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ ρεμίνμπι στὸ κάνιστρο τῶν νομισμάτων τῶν εἰδικῶν τραβηκτικῶν δικαιωμάτων. Ἡ Οὐάσιγκτον ἀπὸ ἑπταετίας ἀρνεῖται τὴν ἀναθεώρηση καὶ ἔχει προκαλέσει τὴν ἀγανάκτηση τῶν Ἀναδυομένων, διότι τὰ ποσοστὰ συμμετοχῆς τους ἀντιστοιχοῦν στὴν πρὸ εἰκοσαετίας οἰκονομική τους δύναμη.