Κυρίαρχη ἀριστερὴ πλατφόρμα

Ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἀποδεικνύεται κυρίαρχη στὴν κυβέρνηση, ποὺ δὲν ἐνδιαφέρεται καθόλου γιὰ τὴν καθοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας, ὅπως ἐπιβεβαιώθηκε περίτρανα κατὰ τὴν συζήτηση στὴν Βουλή, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος παρουσιάζει τὰ στοιχεῖα του, ὡς κριτικὴ κατὰ τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως, χωρὶς καθόλου συστολὴ γιὰ τὴν τύχη τῆς χώρας∙ ἀπὸ ἀνάπτυξη 2,6% ποὺ προβλεπόταν ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, τώρα περνᾶμε σὲ 1,4%, ἀλλὰ καὶ σὲ κανονικὴ ὕφεση, ἂν συνεχισθεῖ ἡ παντελὴς ἔλλειψη ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς. Ἀποδείχθηκε ὅτι αὐτὰ δὲν ἀπασχολοῦν τὸν πρωθυπουργό, ἀφοῦ καὶ ὁ ἀντιπρόεδος ὑπαναχωρεῖ καὶ πάλι στὸν ΟΛΠ καὶ ζητάει νέα συμφωνία μὲ τοὺς Κινέζους∙ ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα κυβερνάει καὶ ὄχι ὁ Ναπολεοντίσκος, ὁπότε καὶ ἐπιβάλλει προκλητικὰ τὴν πολιτική της. Οἱ προτάσεις στοὺς Εὐρωπαίους γίνονται γιὰ τὰ προσχήματα.