Ἐξασφάλιση ρευστότητος, ἐπεῖγον ζητούμενο

Ἡ ἐξασφάλιση ρευστότητος εἶναι ἡ ἀγωνία τῆς κυβερνήσεως, καθὼς ἄρχισε ἡ τουριστικὴ περίοδος καὶ οἱ γιορτὲς τοῦ Πάσχα καὶ ἡ ἀγορὰ εἶναι στεγνή∙ ἤδη τὸ Γενικὸ Λογιστήριο προειδοποίησε ὅτι τὰ ταμειακὰ διαθέσιμα ἐπαρκοῦν μόλις μέχρι τὶς 15 Μαΐου, ἐνῶ τὸ δημόσιο ἔχει κηρύξει πλέον στάση πληρωμῶν καὶ τὰ δημόσια ἔργα ἔχουν σταματήσει. Τὸ πρόβλημα γίνεται χειρότερο, διότι οἱ ὑπουργοὶ βρίσκονται σὲ συνεχῆ πόλεμο μεταξύ τους∙ οἱ ἀριστεροὶ ζητοῦν ρήξη μὲ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἔχουν σταματήσει τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐμφανίζεται ἀνίσχυρος ἀπέναντί τους. Ἡ ἐνδοκυβερνητικὴ σύγκρουση εἶναι τὸ πρόβλημα καὶ ἡ ἀνυπαρξία πρωθυπουργοῦ, εἴτε γιατὶ φοβᾶται νὰ ἐκκαθαρίσει τὴν κατάσταση, εἴτε γιατὶ ποτὲ δὲν εἶχε αὐτὲς τὶς δυνατότητες καὶ φυσικὰ δὲν ἀποκτῶνται σὲ περίοδο κρίσεως.