Ὑπονόμευση πρωθυπουργοῦ

Στὴν ἀνοικτὴ ὑπονόμευση τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ στὴν δημιουργίας κλίματος ἀνασφαλείας καὶ ἀνομίας ἀπέβλεπε ἡ εἰσβολὴ στὴν Βουλὴ τῶν ἀντιεξουσιαστῶν καὶ ἡ κάλυψή τους ἀπ’ τὴν ὑστερική∙ ἀντίστοιχη εἰσβολὴ εἶχαν ἐπιχειρήσει καὶ τὸν Ἰούλιο 2012 ἀντιεξουσιαστές, μὲ πολλοὺς σημερινοὺς ὑπουργοὺς μεταξύ τους, Λαφαζάνη, Βαλαβάνη, Στρατούλη, Δρίτσα, Σκουρλέτη, Κοντονῆ καὶ τοὺς εἶχε καλύψει τὸ κόμμα. Χθὲς ὅμως ἡ κυβέρνηση χαρακτήρισε προκλητικὴ καὶ ἀκατανόητη τὴν ἐνέργεια, καλύπτοντας ἐκ τῶν ὑστέρων τὴν πρόεδρο, ἐνῶ τὸ κύμα καταλήψεων ἁπλώνεται σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, μὲ ἀφορμὴ τὴν κατάργηση τῶν φυλακῶν ἀσφαλείας∙ ἡ ἀντιπολίτευση κατήγγειλε τὴν κυβέρνηση, γιὰ τὴν ἀνοχή της στὰ ἀκραῖα καὶ ἀνατρεπτικὰ τῆς ἐννόμου τάξεως στοιχεῖα, καὶ ζήτησε τὴν ἄμεση λήψη μέτρων γιὰ τὴν προστασία τῆς εὐρύθμου λειτουργίας τοῦ πολιτεύματος καὶ τῆς ζωῆς καὶ περιουσίας τῶν πολιτῶν. Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι κάποιοι ὑπονομεύουν εὐθέως τὸν Ναπολεοντίσκο, μὲ ὄργανο τοὺς ἀντιεξουσιαστές. Τὸ καταλαβαίνει ἄραγε;