Εὐρωζώνη, χωρὶς συμφωνία

Στὸ χθεσινὸ Γιουρογουώρκινγκρουπ δὲν ἐπῆλθε συμφωνία, διότι θεωρήθηκαν ἀνεπαρκεῖς καὶ οἱ νέες προτάσεις τῆς κυβερνήσεως, ὁπότε ἡ νέα διάσκεψη προβλέπεται γιὰ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα, ἐπειδὴ μεσολαβεῖ τὸ Πάσχα τῶν Καθολικῶν∙ ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἐκταμίευση κάποιων κεφαλαίων, ἐπειδὴ σύντομα λήγουν πολλὰ ὁμόλογα, συνεχίζεται. Οἱ διαπραγματεύσεις σὲ τεχνικὸ ἐπίπεδο ὁδηγήθηκαν πάλι σὲ ἀδιέξοδο, καθὼς δὲν ἐκπληρώνουμε τοὺς ὅρους τῆς τρόϊκας, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπισημαίνουν ὅτι ἔχει ἐξαντληθεῖ ὁ χρόνος καὶ ὁ φόβος πιστωτικοῦ γεγονότος εἶναι ὁρατός∙ ἡ ἔλλειψη συντονισμοῦ καὶ εἰλικρινοῦς διαλόγου ἔχουν κουράσει τοὺς ἑταίρους καὶ ἔχουν προκαλέσει τὴν ἀγανάκτηση πολλῶν ἀπὸ αὐτούς. Τὰ γεγονότα μὲ τοὺς ἀντιεξουσιαστὲς ἔχουν ἐνοχλήσει τὶς Βρυξέλλες, διότι δὲν γίνονται ἀνεκτὰ σὲ καμμία εὐνομούμενη πολιτεία∙ δὲν εἶναι λίγοι ὅσοι ὑποστηρίζουν ὅτι κάποια πρόσωπα μέσα στὴν κυβέρνηση εὐνοοῦν τοὺς ἀντιεξουσιαστές, ὅπως καταγράφεται στὰ δημοσιεύματα τοῦ ἐγκύρου τύπου. Οἰκονομικὰ καὶ δημόσια τάξη θεωροῦνται ἀλληλένδετα.