Τουρκία, θάνατος εἰσαγγελέα

Ἡ ὁμηρία στὴν Κωνσταντινούπολη τοῦ ἁρμοδίου γιὰ θέματα τρομοκρατίας εἰσαγγελέα ἀπὸ δύο ἔνοπλους κουκουλοφόρους καὶ ὁ θανάσιμος τρυματισμός του ἀπ’ τὴν ἀνταλλαγὴ πυρῶν, κατὰ τὴν ἐπέμβαση τῆς Ἀστυνομίας, συγκλόνισε τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη∙ οἱ τρομοκράτες εἰσέβαλαν στὸ καλῶς φρουρούμενο δικαστικὸ μέγαρο καὶ πῆραν ὅμηρο τὸν εἰσαγγελέα στὸ γραφεῖο του, ἐνῶ οἱ κάμερες κατέγραφαν τὴν σκηνή. Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία δὲν κατέληξαν σὲ συμφωνία καὶ ἔγινε ἐπέμβαση τῶν εἰδικῶν δυνάμεων∙ οἱ δύο τρομοκράτες σκοτώθηκαν κατὰ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πυροβολισμῶν, ἐνῶ ὁ εἰσαγγελέας τραυματίσθηκε, ἀλλὰ ἐξέπνευσε κατὰ τὴν μεταφορά του στὸ νοσοκομεῖο. Ἡ εἰρωνεία τῆς τύχης, ὅτι αὐτὰ συνέβησαν, κατὰ τὶς ὧρες τοῦ γενικοῦ μπλὰκ ἄουτ στὴν μεγαλούπολη.