Ἐξαίρετο ἄγαλμα Περσεφόνης

Στὸ Βρεταννικὸ Μουσεῖο ἐξετάζεται ἀπὸ εἰδικοὺς ἕνα ἐξαίρετο ἄγαλμα τῆς Περσεφόνης ἢ κάποιας κόρης τοῦ τρίτου π.Χ. αἰῶνος∙ τὸ ἄγαλμα βρέθηκε στὴν Κυρήνη τῆς Λιβύης τὸ 2011 ἀπὸ τυμβωρύχους. Στὴ συνέχεια ἔφθασε στὸ Λονδίνο ἀπὸ λαθρεμπόρους, ἀλλὰ κατασχέθηκε ἀπ’ τὶς ἀρχές, καὶ μετὰ ἐξετάσθηκε ἀπ’ τοὺς ἀρχαιολόγους τοῦ Μουσείου, οἱ ὁποῖοι τὸ χρονολόγησαν καὶ τὸ βρῆκαν μοναδικῆς τεχνικῆς, καὶ ἀπ’ τὰ δικαστήρια γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἰδιοκτησίας του. Ἤδη ἡ Λιβύη ζητάει τὴν ἀπόδοσή του, ὡς ἐθνική της κληρονομίας∙ φαίνεται ὅτι ἀνῆκε σὲ τάφο κάποιου ἐπιφανοῦς τῆς ἑλληνικῆς Κυρήνης, διασήμου στὴν ἀρχαιότητα καὶ στὶς μετέπειτα ἐποχές, μέχρι τὴν κατάληψή της ἀπ’ τοὺς Ἄραβες τὸν ἕβδομο μ.Χ. αἰῶνα. Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς παραμένει λαμπρὸς ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ὅπου ἄνθησε.