Κίνα, βελτίωση κλίματος

Τὴν αἰσθητὴ βελτίωση τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος στὴν Κίνα, διαπιστώνει γιὰ τὸν Μάρτιο ὁ Ὀργανισμὸς μετρήσεως τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν∙ ὁ δείκτης ἀνέβηκε στὸ 50,1 ἀπὸ 49,3 τὸν Φεβρουάριο καὶ ἐκτιμήσεις γιὰ 49,7∙ ἡ κύρια αἰτία εἶναι ἡ σύσταση τῆς Ἀσιατικῆς Τραπέζης Ὑποδομῶν καὶ Ἐπενδύσεων (ΑΙΙΒ) καὶ οἱ προσδοκίες γιὰ ἐπιτυχία τοῦ Διεθνοῦς Οἰκονομικοῦ ΒΑΟ στὴν νῆσο Χαϊνάν. Ἤδη ζήτησε τὴν συμμετοχή του στὴν ΑΙΙΒ καὶ τὸ Ἰσραήλ, ὁπότε ἐλάχιστες δυτικὲς χῶρες μένουν ἐκτός, μὲ πρώτη τὴν Ἑλλάδα λόγῳ τῆς πολιτικῆς μας ἀστάθειας∙ στὸ Πεκίνο εἶναι ὅλοι εὐχαριστημένοι καὶ προβλέπουν ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν οἰκονομία, διότι ὅλες οἱ χῶρες ἐπιδιώκουν τὴν συμμετοχή τους στὰ μεγάλα ἀναπτυξιακὰ ἔργα ποὺ θὰ χρηματοδοτήσει ἡ τράπεζα στὴν Ἀσία. Ἀλλάζει ἡ διεθνὴς οἰκονομικὴ δυναμική.