Κραυγὴ ἀγωνίας τῆς ἀγορᾶς

Ἡ ἀγορὰ ἐκπέμπει κραυγὴ ἀγωνίας γιὰ ρευστότητα, ἐπειδὴ ἡ κυβέρνηση ἔχει κηρύξει στάση πληρωμῶν τὸ δίμηνο, μὲ τοὺς ἐργολάβους δημοσίων ἔργων νὰ προειδοποιοῦν ὅτι δὲν διαθέτουν κεφάλαια γιὰ πληρωμὴ ἡμερομισθίων καὶ δώρων, ἐνῶ τὸ κύμα καταλήψεων ἐξαπλώνεται καὶ ἡ ἀνασφάλεια γενικεύεται∙ ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀπάντησε, ὅτι ἀποδεσμεύει πιστώσεις κατὰ τὶς ἐντολὲς τῆς κυβερνήσεως καὶ ὅτι δὲν εἶναι αὐτὴ ὁ διαχειριστὴς τῶν προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Δηλαδή, ἡ κυβέρνηση χρησιμοποίησε τὰ κοινοτικὰ κονδύλια γιὰ ἐξόφληση ὁμολόγων. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς κατήγγειλε τὴν κυβέρνηση, ὅτι εἶναι ἀνύπαρκτη, διότι ἡ χώρα βρίσκεται ὑπὸ κατάληψη, ἐνῶ ἀπουσιάζει παντελῶς τὸ κράτος∙ οἱ ἐπιδρομὲς τῶν ἀντιεξουσιαστῶν πλήττουν τὴν ἀγορὰ καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις βρίσκονται σὲ ἀπόγνωση, καθὼς ἀδυνατοῦν ἐκπληρῶσαι τὰς ὑποχρεώσεις τους. Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν κατάσταση καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιδόθηκε σὲ διορισμοὺς στὴν δημόσια ὑγεία, ποὺ ἄρχισαν ἀπ’ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση.