Ἀντιεξουσιαστὲς καὶ ΚΥΠ

Οἱ ἀντιεξουσιαστὲς καὶ οἱ καταστροφεῖς ἔχουν ἀποθρασυνθεῖ πλήρως μὲ τὶς προκλήσεις τους μέχρι τὴν Βουλή∙ ὁπωσδήποτε ἐκμεταλλεύονται τὶς σχέσεις τους μὲ κορυφαίους Συριζαίους, ὅπως μὲ τὴν ὑστερικὴ ἡ ὁποία τοὺς εἶχε κληρονομήσει ἀπ’ τὸ δικηγορικὸ γραφεῖο τοῦ πατέρα της∙ καὶ ἄλλοι σημερινοὶ ὑπουργοὶ τοὺς εἶχαν συνοδεύσει καὶ προστατεύσει κατὰ τὴν εἴσοδό τους πάλι στὸ προαύλιο τοῦ Κοινοβουλίου τὸ 2012. Οἱ κινήσεις τους εἶναι γνωστὲς στὰ καφὲ τῶν Ἐξαρχείων, ὁπότε γεννᾶται ἕνα ἐρώτημα: οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τί κάνουν; δὲν εἰδοποιοῦν γιὰ ὅσα μαθαίνουν; ἢ εἶναι ὅλα προσχεδιασμένα, διότι οἱ ἀτλαντικοὶ ἐπικυρίαρχοι ἔχουν κουρασθεῖ μὲ τὴν ἀνικανότητα τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ ἑτοιμάζουν τὴν ἐκπαραθύρωσή του; Ὡς διάττων ἀστὴρ περνάει μᾶλλον…